Năm 2020 có NHUẬN hay không? Nếu NHUẬN thì vào tháng mấy?

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2019 và bước sang năm mới 2020. Điều mà nhiều người thắc mắc là năm 2020 có phải là năm nhuận không? Nếu nhuận thì sẽ vào tháng mấy? Năm mới chính là khởi đầu, mở màn cho một hành trình với những kế hoạnh, công việc mới đang chờ chúng ta. Vậy nên ai cũng kỹ lưỡng cho việc coi ngày giờ để phù hợp cho công việc, hôn nhân hay kinh doanh chẳng hạn. Thông thường sẽ có hai cách tính cho lịch âm và lịch dương, dưới đây là cách tính cụ thể và chi tiết cho các bạn tham khảo.

Tháng nhuận dương lịch năm 2020?

– Để xác định năm đó có phải là năm nhuận dương lịch không thì bạn chỉ cần lấy năm đó chia cho 4, nếu kết quả năm đó chia hết cho 4 thì năm đó là nhuận.

–  Đối với những năm tròn thế kỷ (tức là số biểu của năm đó có 2 con số không ở cuối) thì ta phải lấy năm đó chia cho 400, năm đó chia hết cho 400 được xem là năm nhuận Dương lịch.

–  Theo đó, năm 2020 là năm nhuận theo dương lịch vì thỏa mãn điều kiện trên. Theo quy ước thì ngày nhuận Dương lịch sẽ được tính vào tháng 2, tức là các tháng 2 của năm nhuận sẽ có 29 ngày.

Tháng nhuận âm lịch năm 2020?

– Không giống như việc tính năm nhuận theo dương lịch, tính năm nhuận âm lịch phức tạp hơn. Nếu như nhuận theo dương lịch tháng 2 có 29 ngày, thì nhuận âm lịch năm đó sẽ có 2 tháng nào đó.

– Để xác định năm đó có phải là năm nhuận âm lịch hay không, bạn chỉ cần lấy năm đó chia cho 19,  nếu có các số dư là 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì chắc chắn năm đó sẽ có tháng nhuận.

– Điều này suy ra rằng 2020 là năm nhuận theo Âm lịch. Tháng nhuận của năm 2020 sẽ là tháng 4 (Âm lịch). Như vậy, sẽ có 2 tháng 4 âm trong năm 2020.

Tháng 4 nhuận tính như sau:

– Ngày bắt đầu: Là ngày 23/5/2020 theo Dương lịch (Âm lịch là ngày 1/4/2020, tức ngày Bính Dần, tháng Tân Tị, năm Canh Tý)

– Ngày kết thúc: Là ngày 20/6/2020 dương lịch (Âm lịch là ngày 29/4/2020, tức ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Tị, năm Canh Tý)

Thông thường năm 2019 Âm lịch chỉ có 354 ngày, thế nhưng năm 2020 Âm lịch thì lại có tới 384 ngày vì 2020 là năm nhuận.